Drenaj Plakaları

AV 220 Drenaj Sistemi

AV 200 Drenaj Sistemi’ne benzer, ancak kayma tabakasının ilk pürüzsüz, yapışkan olmayan yüzeyi gibi davranan ve su geçirmez memranın ilave bir koruma tabakası olarak işlev gören ekstrüzyonlu tabakanın arkasına yapıştırılmış ek bir basınçla bölmeli kayma filmine sahiptir.

Uygulama
AV 220 Drenaj Sistemi, bir filtre, drenaj ve koruma katmanı görevi gören, Nophadrain Platform Teras Sistemi’nin bir bileşenidir.

Özellikler
• Çukurlu levha malzemesi: geri dönüştürülmüş yüksek çarpma dirençli polistiren (HIPS)
• Jeotekstil filtre malzemesi: polipropilen (PP) ve polietilen (PE)
• Basınç-ayırma kayma filmi malzemesi: polipropilen (PP) – AV 220
• Yapı yüksekliği: yakl. 12,5 mm
• Sıkıştırma mukavetimi: yakl. 700 kPa
• Ağırlık: yakl. 956 g/m² (AV 220)
• 20 kPa’a drenaj kapasitesi i = 1: yakl. 5,29 l/(s.m)• 20 kPa’da drenaj kapasitesi düşme oranı %2: yakl. 0,60 l/(s.m)